R2N- business center

Projekt prináša modernú kvalitu pre podnikanie do priestoru priemyselnej zóny Banskej Bystrice s výborným dopravným napojením na rýchlostnú cestu R1 , s 270 parkovacími miestami, reštauráciou a kongresovou sálou s kapacitou 300 miest. Komerčný kancelársky objekt tvorí jednotný urbanistický celok. Vďaka svojej flexibilite projekt umožňuje poskytnúť priestory aj spoločnostiam s menším počtom zamestnancov. Spolu s výškou budov, ktorá rešpektuje charakter miesta, vytvára príjemné, pokojné a inšpiratívne pracovné prostredie.

R2N - business center je úsporná budova s výbornými tepelno-technickými vlastnosťami , 3-sklami. Kvalitný dizajn vstupných priestorov je dominantný a jednou z výhod sú otvárateľné okenné krídla vo fasáde a prirodzené vetranie. Riešenie budovy zabezpečuje dostatok prirodzeného, denného svetla. Umožnený je bezbariérový vstup, pričom vstup do budovy je možný 24/7 aj so strážnou službou. Všetky priestory v budove je možné navrhnúť a realizovať podľa požiadaviek klienta.