Služby

Development – Spoločnosť Water Oak Investments pôsobiaca na trhu od roku 2018 sa v rámci svojej developerskej činnosti orientuje najmä na logistiku, priemyselnú výstavbu, retail a vo svojom portfóliu tiež ponúka rezidenčný segment ( výstavbu rodinných domov, bytov, polyfunkčných objektov, objektov občianskej vybavenosti ). Vo vlastníctve má niekoľko významných lokalít a objektov, osobitne  atraktívnych pre klientov zvyknutých na komfort a zdravé životné prostredie. Spoločnosť Water Oak Investments so svojimi klientami spolupracuje prostredníctvom renomovaných odborníkov, keďže prioritou  spoločnosti je z pohľadu klienta -  minimalizovať náročnosť projektu a maximalizovať komfort pri vytváraní konečných rozhodnutí. Pri realizácii projektu zastáva pozíciu aktívneho investora. V  prípravnej fáze vyhodnocujeme možnosti realizácie projektu. Následne riešime nákup pozemku, právny, ekonomický a technický audit, projekčnú činnosť, získavanie potrebných povolení, výstavbu a realizáciu. Záverečná fáza spočíva v samotnom predaji alebo prenájme ukončeného projektu.

 

Private Equity – Spoločnosť sa v rámci oblasti private equity zameriava na investovanie finančných prostriedkov do atraktívnych projektov. Ponúkame financie spoločnostiam, ktoré realizujú perspektívne podnikateľské zámery a následne ich pomáhame realizovať, rozvíjať a úspešne ukončiť. Vkladom potrebného kapitálu  napomáhame rozvoju projektov, ktoré majú veľký potenciál. Forma spolupráce Water Oak Investments je vždy prispôsobená špecifickým podmienkam konkrétneho projektu. Pomáhame tiež so získavaním kontraktov a nových zákazníkov. Private equity realizujeme v oblastiach developmentu a realít, energetických a ekologických projektov, cestovného ruchu a logistiky.